Maintenance Foreman

Full time บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด in ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุง
 • อำเภอเมืองระยอง, ระยอง, บริษัท อาร์เอ็มเอส อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด TH View on Map
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สถานที่ปฎิบัติงาน อ.เมือง จ.ระยอง
 • ติดต่อสอบถาม 099 2348877

Job Description

วันที่ 8 ตุลาคม 2020
ที่มา : JOBPUB.COM

บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามหน้าที่ไชที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
 • ทบทวนการทำงานร่วมกับทีมงาน
 • ควบคุมและร่วมตรวจสอบคุณภาพงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำงานอย่างปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ควบคุม
 • ป้องกันและประเมินความปลอดภัยในการทำงาน

 

สวัสดิการ

 • ชุด Uniform
 • ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
 • ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการวางแผนงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระดับดี
 • Service Mind

 

บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด
485/2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 099-2348877
อีเมล์ : [email protected]


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com
 

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ