วิศวกรซ่อมบำรุง

Full time บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด in วิศวกรรมเครื่องกล
 • อำเภอเมืองระยอง, ระยอง, บริษัท อาร์เอ็มเอส อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด TH View on Map
Email Job
 • Share:

Job Detail

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สถานที่ปฎิบัติงาน อ.เมือง จ.ระยอง
 • ติดต่อสอบถาม 099 2348877

Job Description

วันที่ 8 ตุลาคม 2020
ที่มา : JOBPUB.COM

บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด

รายละเอียดงาน

 • เข้าควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา และต้องได้คุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย? ? ? ??
 • เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัทให้ครบตามที่ได้มีการกำหนดไว้
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยทั้งในส่วนของ บริษัท RMS รวมทั้ง บริษัท ที่ RMS ได้เข้าไปทำงาน
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงานของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
 • ร่วมตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้ง หากชำรุดให้รีบส่งคืน และดำเนินการสั่งซื้อหรือจัดหามาทดแทน

 

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 • มีทักษะในการวางแผนงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระดับดี?

 

บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด
485/2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 099-2348877
อีเมล์ : [email protected]


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com
 

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ